home
behandeling
> dieetadviezen
> voedingsadviezen
> gewichtsproblemen
de praktijk
tarieven en vergoeding
verwijzers
links
contact
Gewichtsproblemen

In de praktijk heb ik gemerkt dat mensen met overgewicht die al diverse pogingen hebben ondernomen om af te vallen en steeds weer terugvallen in hun oude gewoonte een andere aanpak nodig hebben dan mensen die om medische redenen hun levensstijl moeten aanpassen of voor het eerst een poging doen om af te vallen.

Vaak worden behoeften gestuurd door emoties of juist het dempen van emoties, door vastgeroeste gewoontes, moeilijk met sociale druk om kunnen gaan, of de overtuiging dat afvallen toch niet zal lukken

Bewustwording van waarom u eet en welke gedachten en gevoelens hierin een rol spelen is dan een hele belangrijke eerste stap op weg naar een beter en beheersbaar lichaamsgewicht.
Wanneer u bewust bent van uw eetgedrag en de gedachten en gevoelens die daaraan ten grondslag liggen kunt u stap voor stap werken aan gedragsverandering. Dit proces van gedragsverandering gaat met vallen en opstaan en vraagt tijd en inspanning van u, maar ook zeker geduld met uzelf.

Om dit proces te ondersteunen maak ik o.a. gebruik van Health Counseling. Dit is een methode om meer zicht te krijgen op uw eetgedrag en bevat technieken meer zicht te krijgen op uw gedachten en gevoelens die een negatieve invloed hebben op uw eetgedrag.
Telefoon 06-404 08 856 | info@even-wicht.nl | www.even-wicht.nl