home
behandeling
de praktijk
tarieven en vergoeding
verwijzers
links
contact
Tarieven 2017
voor niet gecontracteerde dieetadvisering en voedingsadvisering

Behandeling per kwartier € 15,-
Eerste consult (5 x 1 kwartier) € 75,-
Vervolgconsult ( 1 x 1 kwartier) € 15,-
Vervolgconsult ( 2 x 1 kwartier) € 30,-

Per persoon
E-Mail consult € 15,-
Toeslag huisbezoek € 26,50

Niet nagekomen afspraak
1e consult € 60,-
Vervolgconsult (1 x 1 kwartier) € 15,-
Vervolgconsult (2 x 1 kwartier) € 30,-

De tarieven zijn vastgesteld door de NZa (de Nederlandse Zorgautoriteit)

Vergoeding
Dieetadvies
Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering en wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Indien u een verwijzing van uw arts of specialist heeft, worden vier behandeluren (240 minuten) per kalenderjaar door de zorgverzekeraar vergoed.
Het gaat hierbij zowel om behandeltijd in direct contact met u, als om behandeltijd die plaatsvindt buiten uw aanwezigheid. Naast de gesprekken die wij voeren, is bijvoorbeeld tijd nodig voor het opstellen en uitwerken van een individueel voedings- of dieetadvies, bijhouden van het dossier en het rapporteren naar de verwijzer.

Sommige zorgverzekeraars hebben naast de vier behandeluren extra uren dieetadvisering in aanvullende pakketten opgenomen. U kunt hiervoor uw polisvoorwaarden raadplegen.
Wanneer dieetbehandeling niet is opgenomen in het aanvullende pakket zijn de kosten na de vier behandeluren voor eigen rekening.

Voedingsadvies
Ook zonder verwijzing kunt u op het spreekuur terecht voor een voedingsadvies. De kosten zijn dan voor eigen rekening.

Telefoon 06-404 08 856 | info@even-wicht.nl | www.even-wicht.nl